НАП - годишно приключване за 2016

От 1 януари 2017 г. чрез Портала за електронни услуги на НАП ще бъдат достъпни следните услуги:

  • За подаване на декларации и документи за осигурителни вноски (декларации обр. 1, обр. 3, обр. 5, обр. 6, обр. 7), включително и уведомления за трудови договори;
  • За подаване на справки-декларации, описи на наличните активи по ЗДДС и дневници по ЗДДС и VIES декларация;
  • За подаване на декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2016 г.;
  • За подаване на декларация по чл.55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за четвърто тримесечие на 2016 г. и декември 2016 г.

Възможно е да има забавяне в получаването на резултатите от обработката на подаваните по електронен път декларации и документи.

От 1 до 9 януари 2017 г. е-услугите, предоставящи информация от данъчно-осигурителната сметка на задължените лица („Справка за задълженията, с възможност за извършване на плащане“, „Справка за задълженията и плащанията“ и „Справка за извършени плащания, преведени по сметки на НАП и погасени задължения с тях“), ще работят с данни, актуални към 31.12.2016 г.

Обслужване на клиенти в офисите на НАП

От 03.01.2017 г. до 09.01.2017 г. в офисите за обслужване на НАП ще се приемат всички декларации, искания и заявления. Издаването на документи от страна на НАП ще бъде възобновено след финализиране на дейностите по годишното приключване.


Печат   Е-мейл