Счетоводни новини

Нови 6 електронни услуги на НОИ са достъпни с ПИК на НАП

НОИ продължава работата по интеграцията на справочните си електронни услуги за достъпване чрез персонален идентификационен код (ПИК) на Национална агенция за приходите (НАП). От 06 април 2016 г. е осигурен достъп с ПИК на НАП до още шест електронни услуги, обхващащи различни сфери на дейността на института.  

Потребителите вече могат да направят „Справка за регистрирани заявления за отпускане на парични обезщетения за безработица“, както и „Справка за изплатени парични обезщетения за безработица“. С ПИК на НАП е достъпна и „Справката за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (ДОО) чрез НОИ по ЕГН“.

Интегрирана с идентификационния код на НАП е и електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“, както и възможността за „Въвеждане/промяна на координати за получаване на съобщения от НОИ за изплатени парични обезщетения и помощи от ДОО“. Проследяването на решения по жалби срещу административни актове на НОИ също е достъпно по този начин.

Всички електронни услуги на Националния Осигурителен Институт, достъпни с ПИК на НАП, са публикувани на електронната страница на НОИ в рубрика Е-услуги/Справки/С ЕГН и ПИК на НАП. В бъдеще списъкът им ще се разширява и с други онлайн справки.

Нова версия на „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ”

Излезе новата версия 5.1 на програмата „Справка по чл.73 от ЗДДФЛ” за изплатени доходи на физически лица и ръководство на потребителя за работа с него. Актуализирани са и номенклатурите на държавите.