Други

Ползване на служебен автомобил

Въпрос:

Здравейте,
съжалявам ако темата е коментирана, но не успях да открия отговорите.

Нашето ЕООД си купи лек автомобил и възникнаха доста въпроси след като колата бе регистрирана на фирмата.
Автомобилът ще се ползва както за служебни пътувания, така и за лични цели от собственика и съпругата му. Личното ползване ще е доста повече от служебното. В този случай какви документи трябва да имат те при шофирането - ако ги спрат полицаи примерно, както и ако ще пътуват извън граница? Например - трябва ли и при ползването за лични цели да имат пътен лист?
Разходите за гориво ще се отчитат само при служебни пътувания, но при положение, че ползването ще е повече лични цели, това как ще повлияе на амортизациите, разходите за ремонти, застраховки?

Благодаря предварително за отговорите.

Отговор:

общо взето се надявайте на добър данъчен, че иначе ще ви....
иначе оттчитането е по нормалния начин за служебните цели, а за личните не е необходимо да има пътен лист, но трябва да има заповед за ползването му, пълномощно за излизане извън страната и т.н.
запиши се на курс по счетоводство

НАП свързване на касов апарат

Въпрос:

до кога може без да се свързва касовият апарат към НАП?

Отговор:

Още година!

§ 59. (1) Лицата по чл. 3 предвиждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в следните срокове:

1. Лицата, задължени да използват ЕСФП - в срок до 31 декември 2010 г.;

2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т. 1:

а) които извършват търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина - в срок до 31 август 2011 г.;

б) търговците на зърно, регистрирани по Закона за съхранение и търговия със зърно - в срок до 30 ноември 2011 г.;

в) всички останали - в срок до 31 март 2012 г.;

3. Всички други лица по чл. 3, непопадащи в т. 1 или 2 - в срок до 31 март 2012 г.

(2) До въвеждането в експлоатация на ФУ, отговарящи на изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на сроковете по предходната алинея, лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.

прекратяване договор след майчинство

Въпрос:

На майка, чието майчинство от 2год. изтича на 10юни 2011г. кога трябва да и се прекрати трудовият договор, и да е най-изгодно и за нея- чрез съкращаване на щата или по взаимно съгласие, колко дни трябва да работи след изтичане на двегодишния срок- три ли пет ли?

Отговор:

Най-добре първо променете договора от безсрочен в срочен. При съкращение на щата ще дължите обезщетение от 1 месец и едва след това лицето се регистрира в БТ, а пък по взаимно съгласие лицето ще взима само 4 месеца обезщетение. Ако лицето (майката) е с малък стаж (до 3 години) и по този начин ще стане защото обезщетението за такъв минимален стаж също е със срок 4 месеца

Данък при източника към чuждестранно лице

Въпрос:

Здравейте,

Имаме фирма ООД и извършваме дейност в чужбина.Във връзка с дейността се налага да се плаща на чуждестранни юридически лица.Интересувам се би ли трабвало да се удържа данък.И ако да как става номера.

Благодаря предварително

Отговор:

Чл.195 ти казва, че ако чуждестранното лице няма място на стопанска дейност тук, то ти ще му удържиш данъка. Ако то има място на стопанска дейност тук, тогава си е като едно българско предприятие и ти нищо не му удържаш, защото то си формира финансов резултат и си се облага като нас. При всички положения, освен ЗКПО трябва да погледнеш и съответните СИДДО, защото те са с предимство пред нашия закон.

чл.328 т.12

Въпрос:

Наша работничка беше 2 месеца болнични, които приключват на 24.06.2011г и реши че иска да напусне защото не се чувства добре здравословно. Обаче някой я е посъветвал да я освободим по чл.328 т.12. В такъв случай трябва да яотработва 1 месец редизвестие. А след това трябва ли да и се изплаща някакво обезщетение - тапр чл.222

Отговор:

http://zaplati.start.bg/article.php?aid=4642
прочети това,ще ти помогне да решиш какво да правиш!