Счетоводни указания от Мин. на финансите

Ограничаване на плащанията в брой

Данък върху застрахователните премии   

Данък върху доходите на физическите лица

Данък върху добавената стойност 

Закон за акцизите и данъчните складове

Корпоративен данък и счетоводство

Други данъци